en

Nie wszystko złoto, co się świeci

Nie wszystko złoto, co się świeci

Materiał wskazuje, jak ocenić kompetencje podmiotów świadczących usługi digital marketingu. Autor radzi wytypować wstępną listę firm w oparciu o rady z branżowych grup eksperckich, następnie zapoznać się z ich portfolio oraz sporządzić precyzyjną umowę o współpracy. Współpracę należy rozpoczynać od małych budżetów, a następnie powierzać agencji coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Można też kontrolować jej prace za pośrednictwem różnych narzędzi marketingowych, w tym badania Gemius/PBI, które pokaże ruch w danym serwisie. Autor opisuje również zasady doboru influencerów do współpracy i pokazuje możliwe oszustwa w tej dziedzinie.