en

Miasto online

Miasto online

Artykuł pokazuje rosnącą rolę aplikacji mobilnych w komunikacji władz miejskich z mieszkańcami. Rosnącą popularność smartfonów zilustrowano za pomocą danych z badania Gemius/PBI. W tekście opisano również aplikacje, których mogą używać mieszkańcy wybranych polskich miast aby zgłaszać problemy związane z infrastrukturą czy poszukiwać zielonych miejsc do wypoczynku.