en

Kto bada, a kto zleca

Kto bada, a kto zleca

Materiał dotyczy pomiaru widowni telewizyjnej. Prezentuje krótką historię powstania badań telemetrycznych i ich wdrażania na rynkach Stanów Zjednoczonych oraz w Europie. W tekście zaprezentowano postawowe formy organizacji badań telemetrycznych: Joint Industry Committee (JIC),  Own Service (OS) i Media Owned Committee (MOC). Jako przykład tego ostatniego typu organizacji autor wymienił Polskie Badania Internetu. W tekście pokazano też rozwiązania stosowane na poszczególnych rynkach europejskich, tworzenie wspólnych standardów pomiaru w Europie oraz najnowsze trendy w pomiarze telewizji.