en

Korzystanie z Instagrama przez kobiety

Korzystanie z Instagrama przez kobiety

Materiał dotyczy platformy społecznościowej Instagram. Autor, Grzegorz Kubera opisuje profil serwisu i wskazuje, że posługują się nim głównie kobiety. Potwierdza to danymi z badania Gemius/PBI, tekst zawiera dodatkowo także komentarz Marty Wiercińskiej z firmy Gemius. Wskazuje również na to, jak Instagram jest wykorzystywany w komunikacji biznesowej firm i firmy z jakich branż powinny rozważyć stosowanie tej platformy w swoich działaniach marketingowych. Warunkiem jest obecność grupy docelowej w tym serwisie. Omawia również prowadzenie kampanii reklamowych i kwestie związane ze współpracą z influencerami. Tekst zawiera również spis przydatnych narzędzi do prowadzenia działań na Instagramie.