en

Kamera, akcja, sprzedaż!

Kamera, akcja, sprzedaż!

Tekst poświęcony jest serwisowi YouTube. Autor omawia profil serwisu, podając najważniejsze dane liczbowe dotyczące YouTube, Do przedstawienia pozycji serwisu w Polsce autor wykorzystał dane z badania Gemius/PBI. Charakteryzuje najważniejszych zagranicznych i polskich twórców znanych z prowadzenia działań w tym serwisie, przedstawia ich dochody i aktywności. Prezentuje usługi reklamowe serwisu oraz konkretne typy reklam, jakie można w nim wykupić. Zestawia również najpopularniejsze wideo na polskim YouTube i top 10 reklam w skali światowej. Na koniec pokazuje najpopularniejsze narzędzia, którymi można się wspierać, prowadząc działania marketingowe w serwisie.

Zobacz publikację