en

Jedwabny e-szlak

Jedwabny e-szlak

Tekst poświęcono platformom typu marketplace obecnym na polskim rynku. Omówiono pozycję i oferty najsilniejszych graczy oraz plany i perspektywy ich rozwoju w kolejnych latach. Tekst zilustrowano danymi platform z badania Mediapanel.