en

Jak lokować formaty display i wideo by generować zasięgi i widoczność?

Jak lokować formaty display i wideo by generować zasięgi i widoczność?

Artykuł dotyczy podstawowych zasad planowania kampanii reklamowej online. Autor omawia najważniejsze wskaźniki i sposób ich interpretowania: zasięg, współoglądalność, affinty index. Pokazuje również, jakie czynniki wpływają na widoczność kreacji reklamowych. Artykuł zilustrowano danymi z badania Mediapanel.