en

Jak dotrzeć do pokolenia Z i zaangażować je w komunikację korporacyjną marki

Jak dotrzeć do pokolenia Z i zaangażować je w komunikację korporacyjną marki

Artykuł opisuje pokolenie Z i wyzwania, jakie stoją przed specjalistami marketingu, którzy chcą dotrzeć właśnie do tej grupy ludzi. Rekomenduje również najbardziej trafne kanały komunikacji marketingowej i sposoby jej prowadzenia. Materiał zilustrowano wynikami badania Gemius/PBI pokazującymi popularność poszczególnych platform social media w tej grupie.