en

Gra warta pieniędzy

Gra warta pieniędzy

W tekście opisano popularną platformę dla graczy, Twitch. Tekst charakteryzuje widownię ogólnoświatową oraz polską serwisu (do opisu tej drugiej wykorzystano dane Gemius/PBI). Prezentuje historię jego powstania i rozwoju, wraz z historią przejęć właścicielskich. Pokazuje metody zarabiania dzięki serwisowi i przykłady osób, które osiągnęły sukces. Opisuje funkcje Twitcha i jego możliwości w zakresie promocji marek, wraz z przykładami marek, które bardzo dobrze radzą sobie w serwisie.