en

Fotka się nie poddaje

Fotka się nie poddaje

Tekst poświęcony jest serwisowi Fotka.pl, działającemu na polskim rynku od 20 lat. Omawia historię firmy, jej największe sukcesy, cytuje wypowiedzi jej założycieli i ich strategię dalszych działań na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Autor tekstu posiłkuje się danymi z badań Megapanel i Gemius/PBI.