en

E-silver

E-silver

Tekst poświęcony jest konsumentom w wieku 50+ i sposobowi, w jaki konsumują internet. Jak pisze Katarzyna Woźniak, podchodzą do niego z perspektywy utylitarnej, wykorzystując go do załatwiania różnych spraw – pozyskiwania informacji, słuchania muzyki czy porównywania cen i dokonywania zakupów. Materiał prezentuje również zestawienie top10 serwisów odwiedzanych przez grupę 50+ i czołowe kategorie tematyczne na bazie danych z badania Gemius/PBI. Tekstowi towarzyszy komentarz ekspercki Marty Wiercińskiej, ekspertki z firmy Gemius.