en

Dylemat marketera: integracja danych z różnych źródeł czy pomiar jednoźródłowy?

Dylemat marketera: integracja danych z różnych źródeł czy pomiar jednoźródłowy?

W tekście omówiono koncepcję badania jednoźródłowego (single-source), zalety z jego wykorzystania i informacje, które dzięki niemu można uzyskać. Autorka pokazała również historię tych badań i rozwój debaty nad badaniem na polskim rynku.