en

Dostęp do internetu w Polsce

Dostęp do internetu w Polsce

Artykuł z raportu strategicznego IAB Polska „Internet 2018/2019”, opublikowanego w Harvard Business Review. Omówiono w nim zasięg Internetu w Polsce, dostę poprzez różne typy urządzeń, korzystanie z e-administracji i zjawisko wykluczenia cyfrowego oraz główne aktywności internautów.