en

Czy mobile sprzedaje?

Czy mobile sprzedaje?

Tomasz Szulkowski z Havas Group zastanawia się, jaką rolę może pełnić kanał mobilny e-commerce. Wskazuje na różnice w konsumpcji internetu za pomocą komputerów a urządzeń mobilnych. Zauważa, że choć obydwa kanały można wykorzystać do złożenia zamówienia, urządzenia mobilne częściej służą do wyszukiwania najbliższych punktów sprzedaży. Rodzi to poblemy z pomiarem kowersji reklam mobilnych. Duża liczba klientów w wersjach mobilnych serwisów e-commerce (na potwierdzenie wykres zestawiający dane o liczbach użytkowników mobilnych i desktopowych dla 10. najpopularniejszych serwisów e-commerce w badaniu Gemius/PBI) zachęciła właścicieli tych serwisów do inwestowania w aplikacje mobilne. Zdaniem autora tekstu, niosą one duże korzyści dla właścicieli serwisów e-commerce.