en

Big data jako big thing w działaniach PR

Big data jako big thing w działaniach PR

Tekst dotyczy wykorzystania analizy big data w działaniach PR. Zdaniem autora, ten trend przybiera na znaczeniu, gdyż z danych można poznać wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań internautów. Przybiera również na znaczeniu ze względu na content marketing, w którym możliwe jest bardzo dokładne zmierzenie efektów działań. W sekcji z danymi z badań znalazło się odwołanie do wyników badania Gemius/PBI.