en

Zapisywanie analiz

Wróć

Lekcja

12

Zapisywanie analiz

Istnieje możliwość zapisywania analiz zachowując bieżące ustawienia dotyczące: zaznaczonych węzłów, otwartego drzewa agregatów, definicji grup celowych, wybranych wskaźników oraz definicji okresów. Ułatwia to odzyskanie stanu analiz w przyszłości, bez potrzeby ponownego definiowania parametrów (np. grup celowych).

————————————————————————————————————————————–

Aby zapisać analizę, w menu Analiza należy wybrać opcję Zapisz analizę jako. Opcja Otwórz analizę umożliwia wczytanie zapisanej wcześniej analizy.