en

Wybór okresu

Wróć

Lekcja

08

Wybór okresu

W badaniu Gemius/PBI dane dostępne są w trzech formatach czasowych – dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie szczegółowych analiz, odnoszenie się do konkretnych dni, porównywanie okresów, a także planowanie działań w oparciu o cykle czasowe.

Ważne! Badanie Gemius/PBI jest badaniem ciągłym, a jego metodologia zmienia się wraz z potrzebami rynku oraz możliwościami technologicznymi. Dlatego w trakcie trwania badanie zmianie ulegają wskaźniki, dodawane są także nowe funkcjonalności. Ponieważ nie są one wdrażane wstecz, w niektórych okresach czasowych część wskaźników może nie być dostępna. Tutaj dowiesz się więcej na ten temat.

Badanie Gemius/PBI ponadto nie jest kontynuacją badania Megapanel PBI/Gemius. Aby dowiedzieć się więcej na temat różnic między badaniami oraz przeczytać, w jaki sposób łączyć dane z obydwu pomiarów, zajrzyj tutaj.

————————————————————————————————————————————–

Dokonując analizy danych można wybrać dowolne okresy czasu.  Aby ustawić okres w menu Plik należy wybrać opcję Otwórz dane Overnight. Po jego wybraniu pojawi się okno kalendarza.

Dostępnymi jednostkami czasu są Dzień, Tydzień i Miesiąc.

Jednostka czasu: Dzień

Aby uzyskać dane z jednego dnia trzeba kliknąć myszą w wybrany dzień i zatwierdzić klikając OK

Jeśli do analizy potrzebne są różne dni miesiąca, aby je zaznaczyć należy przytrzymać klawisz Ctrl i wybrać przy pomocy myszy pożądane dni.

Jeśli interesujące są dane np. z każdej środy miesiąca, wtedy wystarczy kliknąć skrótową nazwę dnia tygodnia u góry kalendarza, np. „Śr”, wtedy zaznaczone zostaną wszystkie środy w miesiącu.

Dni wybierać można także poprzez pojedyncze kliknięcie dnia początkowego i przeciągnięcie kursorem myszy do dnia końcowego.

Jednostka czasu: Tydzień

Jeden tydzień można wybrać poprzez kliknięcie w wybrany tydzień. Kilka tygodni można wybrać poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie myszą w wybrane tygodnie lub kliknięcie i przeciągnięcie kursorem od początkowego tygodnia do ostatniego.

Jednostka czasu: Miesiąc

Jeden miesiąc można wybrać klikając w niego i zatwierdzając przy pomocy klawisza OK.

Kilka wybranych miesięcy w roku można zaznaczyć przytrzymując klawisz Ctrl i klikając myszą w wybrane miesiące lub klikając jednokrotnie w pierwszy miesiąc i przeciągając do ostatniego, który ma być analizowany.

Aby wybrać wszystkie miesiące w roku, należy kliknąć w rok znajdujący się u góry kalendarza.