en

Tworzenie rankingów

Wróć

Lekcja

03

Tworzenie rankingów

Badanie Gemius/PBI umożliwia przygotowywanie rankingów popularności wydawców, w tym domen, serwisów i aplikacji, a także grup właścicielskich. Rankingi mogą być tworzone w dwojaki sposób – automatycznie dla węzłów znajdujących się w Drzewie mediów oraz ręcznie dla węzłów skategoryzowanych w Drzewach agregatów – funkcjonalnym i tematycznym. Aby dowiedzieć się więcej o drzewach, zajrzyj tutaj. -> DRZEWO MEDIÓW, DRZEWA AGREGATÓW.

Analizując dane w oparciu o rankingi można korzystać ze wszystkich dostępnych wskaźników oglądalności (RU, zasięg, czas, odsłony) i wskaźników dopasowania (dopasowanie, affinity index). Opisy wszystkich wskaźników znajdziesz tutaj.

————————————————————————————————————————————–

W celu przeprowadzenia analizy danych (rankingu) dla wybranych węzłów w Drzewie mediów należy kliknąć na ikonę   (lub wybrać opcję Ranking… z menu Analiza lub skrót Alt+2), co spowoduje otwarcie okienka, w którym ustalane są konkretne parametry rankingu. Wybierać można spośród:

 

Aby przełączyć widok rankingu na widok analizy oglądalności należy zaznaczyć (bądź odznaczyć) jakąkolwiek witrynę w drzewie lub kliknąć na ikonę   (lub wybierz opcje Analiza oglądalności w menu Analiza  lub skrót Alt+1).

W celu przeprowadzenia analizy danych (rankingu) dla wybranych węzłów w Drzewie agregatów należy wybrać odpowiednie drzewo. W aplikacji gemiusExplorer dostępne są dwa typy agregatów:

Każde z nich dostępne jest w formie ogólnej oraz szczegółowej. . Aby dowiedzieć się więcej o drzewach, zajrzyj tutaj. -> DRZEWO MEDIÓW, DRZEWA AGREGATÓW.

Aby przygotować ranking dla wybranej kategorii należy postępować tak jak przy sporządzaniu analizy oglądalności (instrukcja tutaj), a następnie włączyć opcję Filtruj wybrane węzły wg zadanych kryteriów… z menu Narzędzia lub klikając ikonę   w głównym pasku narzędzi, można też użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+F, a następnie zdefiniować: