en

Eksportowanie danych

Wróć

Lekcja

11

Eksportowanie danych

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji gemiusExplorer jest możliwość eksportowania danych i obrabiania ich w specjalistycznych programach.

————————————————————————————————————————————–

Dane prezentowane w tabelach w prawym panelu można eksportować do pliku o rozszerzeniu xls lub csv poprzez wybranie opcji Eksportuj wyniki analizy do pliku w menu Analiza lub klikając w ikonę  na górnym pasku narzędzi i wybierając jedną z dwóch opcji:

Dane takie można następnie w dowolny sposób analizować przy pomocy innych narzędzi. Możliwe jest ponadto skopiowanie bieżącej analizy do schowka – w tym celu należy kliknąć ikonę  lub kombinację skrótów Ctrl+C.

Domyślnie, separatorem wartości w eksportowanych danych jest przecinek. Aby zmienić znak separatora należy przejść do menu Narzędzia, następnie otworzyć okno Opcje aplikacji… i wybrać zakładkę Eksport. Dostępna tam jest również opcja umożliwiająca zmianę znaku separatora części ułamkowych wyświetlanych wartości.

Opcja Eksportuj średnie wartości czasu daje możliwość wyboru formatu w jakim będzie zapisany czas: w sekundach bądź jako [godz:min:s].

Pliki tymczasowe, tworzone podczas eksportowania danych, przechowywane są w katalogu Temp.

Domyślnie, dane eksportowane są w formacie ASCII. Aby zmienić format eksportowanych danych na UNICODE, należy wybrać jedną z opcji UTF-16 bądź UTF- 8.

Należy pamiętać, iż eksportowanie danych do pliku XLS wiąże się pewnymi ograniczeniami.