en

Analiza współoglądalności

Wróć

Lekcja

04

Analiza współoglądalności

Analiza współoglądalności pokazuje, jaka część wybranej grupy celowej przynajmniej raz odwiedziła wszystkie wybrane do analizy węzły w danym okresie czasu, tj. ile osób, które odwiedziło stronę X, korzystało też ze strony Y. Wyniki analizy współoglądalności pozwalają zoptymalizować budżet reklamowy poprzez wybranie stron o najmniejszym współczynniku współoglądalności lub znalezienie grup stron, które są odwiedzane równie często przez tę samą grupę użytkowników.

Wszystkie wskaźniki – ich opis i funkcja znajdziesz tu.

Wyniki analizy generowane są w formie tabeli krzyżowej, w której w wierszach i kolumnach pojawiają się nazwy wybranych węzłów, a w komórkach wartość współoglądalności dla każdej pary stworzonej na ich przecięciu.

————————————————————————————————————————————-

W celu przeprowadzenia analizy współoglądalności należy wybrać Analizę Współoglądalności w menu Analiza, kliknąć na ikonę dostępną w pasku narzędzi lub nacisnąć Alt+3. Wyświetlone zostanie wtedy okno definiowania analizy współoglądalności.

Aby zdefiniować węzły, które mają znaleźć się w wierszach lub kolumnach należy nacisnąć , a następnie zaznaczyć pożądane węzły z drzewa mediów lub agregatów i zatwierdzić swój wybór klikając OK.

Aby usunąć niektóre bądź wszystkie węzły z wierszy lub kolumn, można zaznaczyć je lewym przyciskiem myszy, a następnie nacisnąć Delete na klawiaturze.

W celu wyświetlenia tabeli z analizą współoglądalności należy nacisnąć OK.

Wybierając pomiędzy zakładkami nad tabelą krzyżową, możliwe jest oglądanie wartości różnych wskaźników analizy współoglądalności.

Po wykonaniu analizy współoglądalności istnieje możliwość dodawania lub usuwania węzłów z drzewa mediów poprzez kliknięcie lub odkliknięcie „boxa” z lewej strony nazwy węzła. Dodając węzeł mamy możliwość dodania do wierszy, kolumn lub wierszy i kolumn: