en

Komunikat 1 – zmiany w badaniu Gemius w styczniu-lutym 2016

Komunikat 1 – zmiany w badaniu Gemius w styczniu-lutym 2016

Rozpoczęcie produkcji danych w oparciu o BID. BID to identyfikator zbudowany w oparciu o informacje zapisywane w plikach cookie i przestrzeni local storage przeglądarki – dzięki korzystaniu z dwóch niezależnych identyfikatorów jest rzadziej kasowany. Wcześniej dane były produkowane w oparciu o cookie.

 

Wprowadzenie danych dziennych i tygodniowych (pn-nd). Dane dzienne z poprzedniego dnia są dostępne do godz. 14:30 dnia następnego dnia roboczego po produkowanym okresie, dane tygodniowe do godziny 14: 30 drugiego dnia roboczego tygodnia następującego po produkowanym okresie, dane miesięczne – trzeci dzień roboczy po 5-tym dniu miesiąca następującego po produkowanym okresie.

 

BEAST – na podstawie zachowania BIDów w przeszłości szacowane prawdopodobieństwo, że dany BID przetrwa kolejne 28 dni, co oznacza, że będzie dobrym BIDem. Wcześniej konieczne było odczekanie 28  dni, żeby to sprawdzić).

 

Wprowadzono prezentację danych dla platform PC, Phones, Tablets. Wcześniej dane były dostępne tylko dla platformy PC, a część danych o ruchu na urządzeniach mobilnych była dostępne tylko dla oskryptowanych serwisów www (dane site-centricowe: odsłony, sesje i czas).

 

Dane na PC – produkowane w oparciu o software panel (użytkownicy, którzy wypełnili ankietę i zainstalowali miernik na swoim komputerze)

 

Dane dla Phones, Tablets – informacja oparta BID panel (użytkownicy, którzy wypełnili ankietę na urządzeniu). Wiąże się to z tym, że na platformach mobilnych brak jest danych dla węzłów nieaudytowanych – informacja o aktywności na takich węzłach pochodzi od software panelistów – użytkowników z miernikiem zainstalowanym na badanym urządzeniu.

 

Wprowadzono grupowanie opracowane przez firmę Gemius – grupowanie według ogólnodostępnych informacji na temat własności witryn i aplikacji, bez konieczności składania wniosków przez właściciela.

 

Próg pokazywania wyników wynosi 45 panelistów.

 

Wprowadzono wskaźnik wizyty. Definicja wizyty: ciąg odsłon wygenerowanych przez jednego użytkownika na danym węźle z odległościami między odsłonami < 30 minut. W Megapanelu używano wskaźnika sesje, sesja była definiowana jako ciąg odsłon przechodzących przez dany węzeł wygenerowanych przez jednego użytkownika z odległościami między odsłonami < 30 minut.