en

Komunikat 2 – zmiany w badaniu Gemius w marcu 2016

Komunikat 2 – zmiany w badaniu Gemius w marcu 2016

Udostępniono dane dla platform mobilnych odnośnie wszystkich metryk na stronach nieaudytowanych i audytowanych na podstawie software panelu mobilnego.

Wprowadzono podział na PC-work i PC-home. Dzięki czemu można rozróżnić, które witryny są przez użytkowników odwiedzane w pracy, a które w domu. Internauta odwiedzający tę samą witrynę na komputerze domowym i w pracy jest liczony tylko raz. Od tego momentu dane dla platformy PC (jako całość) uwzględniają deduplikację użytkowników, w związku z tym nie są porównywalne do poprzednich miesięcy (jak również do Megapanelu).