en

Komunikat 5 – Zmiany w badaniu Gemius/PBI w czerwcu – grudniu 2016

Komunikat 5 – Zmiany w badaniu Gemius/PBI w czerwcu – grudniu 2016

Wprowadzono ważenie grup właścicielskich. (czerwiec 2016)

Wprowadzono pokazywanie informacji o audycie i liczbie BID (wrzesień 2016)

Rozdzielono kategorie tematyczne i funkcjonalne. Od tej pory są pokazywane na osobnych drzewkach. (październik 2016)

Dla plików miesięcznych wprowadzono wyznaczanie łącznego zasięgu FB i non FB na platformach mobilnych. Polega ono na fuzji aktywności użytkownika w przeglądarce i w aplikacji Facebook. Modyfikacja uwzględnia odwiedzanie poszczególnych stron poprzez przeglądarkę lub aplikację FB. Na urządzeniach mobilnych identyfikator aplikacji FB (cookie) jest inny niż identyfikator przeglądarki. Powodowało to zaburzenie wyznaczania zasięgów stron www na platformach mobilnych w przypadku stron przeglądanych zarówno w na zwykłych przeglądarkach internetowych, jak i w aplikacji Facebook za pomocą komponentu webview. (listopad 2016)

W danych miesięcznych zaprezentowano pierwsze wyniki dla aplikacji mobilnych. Pomiar aplikacji audytowanych opiera się na metodologii hybrydowej: łączeniu danych site-centric i user-centric. Dane site-centric uwzględniają wyniki pomiaru dla wersji aplikacji mobilnej na poszczególne systemy operacyjne (Android, IOS, Windows Phone). Panel na każdej platformie bazowej (PC-home, PC-work, phones, tablets) jest doważany do wskaźników wyznaczonych w oparciu o te dane. Wyniki dla aplikacji nieaudytowanych oparte są na klasycznym pomiarze panelowym – sumowane są wagi panelistów korzystających z poszczególnych aplikacji w danym okresie. (grudzień 2016)