en

Komunikat 4 – Zmiany w badaniu Gemius w maju 2016

Komunikat 4 – Zmiany w badaniu Gemius w maju 2016

Od tego miesiąca badanie jest oficjalnym badaniem Gemius/PBI.

Wprowadzono grupowanie na wniosek. Oznacza to, że wydawca chcący pokazać wszystkie swoje witryny w zbiorczym węźle powinien złożyć stosowny wniosek.

Podniesiono do 300 panelistów minimalny próg do pokazania wyników, zarówno dla stron audytowanych jak i nieaudytowanych.