en

Komunikat 3 – zmiany w badaniu Gemius w kwietniu 2016

Komunikat 3 – zmiany w badaniu Gemius w kwietniu 2016

Udostępniono dane dla platformy Total na podstawie procesu BPS. Istotą procesu BPS jest znalezienie dla danego panelisty z jednego urządzenia panelisty na kolejnym urządzeniu, który będzie do niego najbardziej podobny pod względem zachowania. Wykorzystywany jest do tego tzw. panel kalibracyjny – grupa użytkowników, o których wiadomo, że są członkami panelu na co najmniej dwóch różnych typach urządzeń.
Na podstawie aktywności panelistów kalibracyjnych sprawdzane jest, jakie witryny są odwiedzane przez użytkownika na różnych urządzeniach. Informacje te są wykorzystywane do znalezienia dla panelisty A na jednym urządzeniu najbardziej podobnego do niego panelisty B na kolejnym urządzeniu. Jest to robione dla wszystkich panelistów z badanych urządzeń.

Uruchomiono fuzję paneli BID – software na każdej platformie. Panel BID ma informację tylko o aktywności na węzłach audytowanych, ale duża liczność próby zapewnia dokładniejszą estymację cech demograficznych i behawioralnych, z kolei panel software ma informację o aktywności na wszystkich węzłach, w tym o nieaudytowanych, ale jest ponad 10 razy mniej liczny. Podczas fuzji powstaje panel mający zalety obu wyjściowych paneli. Informacja o aktywności na wszystkich witrynach w panelu fuzyjnym pozostaje niezmieniona względem wejściowych paneli software i BID.

Zasięg liczony do populacji Total – oznacza to, że nie można tego wskaźnika porównywać z wskaźnikiem zasięg z wcześniejszych plików. Aby obliczyć zasięg witryny na danej platformie należy podzielić RU dla analizowanego węzła przez RU dla węzła internet z ostatniego pliku miesięcznego.

Udostępniono drzewko tematyczno-funkcjonalne.

Wprowadzono szacowanie populacji na platformach mobilnych przez Gemius.