en

Komunikat 8 – Zmiany w badaniu Gemius/PBI w styczniu 2019

Komunikat 8 – Zmiany w badaniu Gemius/PBI w styczniu 2019

Od 1 stycznia 2019 w produkcji wyników badania Gemius/PBI wprowadzono następujące zmiany:

  • Próg prezentowania wyników dla węzłów nieaudytowanych (zarówno dla aplikacji jak i stron www) został podniesiony z 300 do 1000 panelistów. Zmiana wpływa na widoczność wyników węzłów nieaudytowanych – te, które nie spełniają wymogu minimalnej liczby panelistów, nie są prezentowane w zestawieniach. W przypadku węzłów audytowanych widoczność pozostaje bez zmian.
  • Dzięki wprowadzeniu nowej wersji miernika badawczego wzrasta liczebność panelu na PC. Nowy miernik, w formie wtyczki do przeglądarki, jest chętniej instalowany przez panelistów niż dotychczasowy, w formie oprogramowania. Dzięki wprowadzonej zmianie wzrasta dokładność szacowania wyników dla węzłów nieaudytowanych na komputerach PC.
  • Zmodyfikowany miernik badawczy na urządzeniach mobilnych umożliwia gromadzenie większej niż dotąd, liczby danych. Dane te są uwzględnione w badaniu począwszy od 1 stycznia 2019, dzięki czemu wyniki prezentowane na platformach mobilnych są dokładniejsze i lepiej odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Powyższe zmiany są widoczne w wynikach badania począwszy od następujących okresów:
• Dane dzienne – 01.01.2019
• Dane tygodniowe – 31.12.2018 – 06.01.2019
• Dane miesięczne – grudzień 2018