en

Źródła ruchu w badaniu Mediapanel

Źródła ruchu w badaniu Mediapanel

Badanie Mediapanel zostało wzbogacone o nowy rodzaj danych. Począwszy od wyników za 1 stycznia 2023 użytkownicy mogą dokonywać analiz źródeł ruchu poszczególnych domen i serwisów. Nowe dane dostępne są zarówno dla stron audytowanych, jak i nieaudytowanych, w podziale na platformy PC, Phones oraz PC + Phones.

Nowy moduł pozwala użytkownikom określać strukturę ruchu dla poszczególnych kanałów mediowych, z uwzględnieniem czterech typów źródeł: direct (bezpośrednie wejścia na stronę), search (wyszukiwarki), social (media społecznościowe) oraz referral (pozostałe źródła). Analizy źródeł ruchu można dokonywać w oparciu o takie wskaźniki, jak liczba realnych użytkowników (RU), liczba wyświetleń (Views) czy czas (Time), dla dowolnych okresów dostępnych w badaniu.

Udostępnienie użytkownikom Mediapanelu nowego typu danych to kolejny etap rozwoju jednoźródłowego badania mediów. Rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z rynkiem, będzie też dalej rozwijane – już wkrótce zaprezentujemy jeszcze bardziej szczegółowe informacje dotyczące źródeł ruchu, np. ruch z agregatorów treści czy ruch z Grupy właścicielskiej i spoza Grupy.

Działamy na szczególnie szybko zmieniającym się obszarze rynku, dlatego nasze badanie Mediapanel, uruchomione z sukcesem w październiku 2020 roku, jest cały czas rozwijane i doskonalone. Źródła ruchu są takim właśnie projektem wpisanym między innymi w oczekiwania strony zakupowej. Efektem wdrożenia źródeł ruchu jest większa obiektywizacja i transparentność wyników badania Mediapanel. Udostępnienie funkcjonalności źródeł ruchu w badaniach widowni jest też wyjątkowe w skali europejskiej – inne standardy pomiaru widowni online w Europie nie udostępniają swoim klientom takich raportów.
Paweł Laskowski, prezes zarządu Polskich Badań Internetu

Wprowadzenie do Mediapanelu źródeł ruchu to wynik intensywnej pracy zespołu Gemius i PBI oraz wielu rozmów z naszymi klientami, którzy najpierw taką potrzebę nam zgłaszali, a następnie wspólnie opracowywaliśmy założenia merytoryczne tego rozwiązania. Ogromnie się cieszę, że wraz z rozpoczęciem nowego roku mogliśmy zaprezentować naszym użytkownikom efekt tej pracy, a wraz z nim – nową jakość w badaniu, jaką jest analiza źródeł ruchu dla serwisów własnych i konkurencyjnych w podziale na platformy, wraz z możliwością definiowania grup docelowych.
Aleksandra Załęska, Head of Audience Department w Gemius

Analiza źródeł ruchu to coś, na co rynek czekał od dawna. Dzięki nowym danym Mediapanel stał się produktem kompleksowym i jeszcze bardziej użytecznym z punktu widzenia wydawców i marketerów, którzy w jednym miejscu zyskali dostęp do danych, które dotąd musieli pozyskiwać z różnych źródeł.
Jacek Makowski, Country Manager Gemius na Polskę

Dostęp do nowego typu danych mają wszyscy użytkownicy Mediapanelu, niezależnie od posiadanego przez nich typu pakietu dostępowego do badania. Źródła ruchu dostępne są również za pośrednictwem API.