en

Wyniki badania Mediapanel za październik 2020

Wyniki badania Mediapanel za październik 2020

Mediapanel to badanie cross-mediowe, obejmujące pasywny pomiar konsumpcji internetu, telewizji i radia. Wchodzące w jego skład badanie internetu, współtworzone przez Gemius i PBI, stanowi standard pomiaru tego medium w Polsce.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu, realizowanego od października według nowej, ulepszonej metodologii: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz audytowanych aplikacji. Dane w takim formacie będą publikowane przez Gemius i PBI systematycznie na początku każdego miesiąca.

W październiku liczba internautów wyniosła 29 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 25,5 mln osób.

Wydawcy – wszystkie urządzenia

Wydawcy – komputery osobiste i laptopy

Wydawcy – urządzenia mobilne

Domeny – wszystkie urządzenia

Domeny – komputery osobiste i laptopy

Domeny – urządzenia mobilne

Aplikacje – internet

Badanie Mediapanel. Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.