en

Polski internet we wrześniu 2016

Polski internet we wrześniu 2016

Liczba internautów w Polsce we wrześniu 2016 roku wyniosła ogółem 25,3 mln, z czego na platformie PC (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 23 mln, a na platformie Mobile (smartfony i tablety) 17,5 mln.

Tabele prezentują ranking top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców – zarówno dla wszystkich urządzeń (PC+smartfon+tablet), jak też w rozbiciu na PC i mobile. Liczby internautów na poszczególnych platformach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

WYDAWCY

Platforma total

Platforma PC

Platforma mobile

DOMENY

Platforma total

Platforma PC


Platforma mobile