en

Polski internet w sierpniu 2017

Polski internet w sierpniu 2017

Liczba internautów w Polsce w sierpniu 2017 roku wyniosła ogółem 26,4 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 22 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 20,6 mln.

Wydawcy – wszystkie urządzenia

Wydawcy – komputery osobiste i laptopy

Wydawcy – urządzenia mobilne

Domeny – wszystkie urządzenia

Domeny – komputery osobiste i laptopy

Domeny – urządzenia mobilne

Aplikacje mobilne

Zmiany w badaniu Gemius/PBI

Od sierpnia w badaniu Gemius/PBI zostały wprowadzone cztery zmiany:

  • W sierpniowych wynikach dane o aplikacjach mobilnych są już dostępne w ujęciu dziennym i tygodniowym. W ujęciu miesięcznym wyniki dotyczące aplikacji dostępne są od grudnia 2016 roku.
  • Dodatkowo, dane dzienne i tygodniowe dotyczące urządzeń mobilnych od sierpnia uwzględniają fakt, iż internauci przeglądają strony WWW wewnątrz aplikacji Facebook, bez uruchamiania przeglądarki internetowej. W danych miesięcznych ta metoda stosowana jest od listopada 2016 roku.

Powyższe zmiany oznaczają, że od sierpnia 2017 roku w danych dziennych i tygodniowych należy oczekiwać zwiększenia liczby użytkowników łączących się z internetem za pomocą urządzeń mobilnych oraz zasięgu stron WWW na tych urządzeniach. Sposób wyznaczania liczby użytkowników na komputerach osobistych i laptopach pozostaje bez zmian.

  • W sierpniowych wynikach zmodyfikowano proces ważenia panelu dzięki czemu od sierpnia w danych dziennych i tygodniowych wyniki dotyczące liczby użytkowników stron WWW objętych audytem pokazywane są z dokładnością 3000 RU w przypadku danych dziennych i 50 000 RU w przypadku tygodniowych.
  • Uspójniono informacje prezentowane w danych dziennych i tygodniowych z tymi, które dotyczą danych miesięcznych.

Od wyników za sierpień dane dzienne i tygodniowe z badania Gemius/PBI prezentują pełną informację o ruchu w sieci, zarówno na stronach internetowych jak i w aplikacjach mobilnych, analogicznie jak w danych miesięcznych. Oznacza to, że kolejny etap prac nad rozwojem badania został zakończony.