en

Polski internet w lutym 2017

Polski internet w lutym 2017

ranking Liczba internautów w Polsce w lutym 2017 roku wyniosła ogółem 27,5 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (używanych w domu oraz w pracy) – 23,5 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 20,5 mln.

Wydawcy

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Domeny

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje mobilne

Liczebność próby: N=138 837. Grupa objęta badaniem 7-75 lat. Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2016 r. i badania Maluchy z 2016 r.