en

Polski internet w listopadzie 2016

Polski internet w listopadzie 2016

Prezentujemy najnowsze wyniki badania Gemius/PBI. Tabele pokazują zarówno rankingi wydawców internetowych, jak i zestawienie najpopularniejszych domen.

Liczba internautów w Polsce w listopadzie 2016 roku wyniosła ogółem 26,5 mln, z czego na platformie PC (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 23,7 mln, a na platformie Mobile (smartfony i tablety) 18,7 mln.

Tabele prezentują ranking top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców – zarówno dla wszystkich urządzeń (PC+smartfon+tablet), jak też w rozbiciu na PC i mobile. Liczby internautów na poszczególnych platformach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

W związku z rozwojem internetu mobilnego Gemius i PBI zmodyfikowały algorytm wyliczania RU. Z tego powodu w danych za listopad 2016 są widoczne różnice ─ zwiększyły się zasięgi wydawców na urządzeniach mobilnych, a co za tym idzie także ich zasięg całkowity. Ze względu na zmianę, począwszy od listopada 2016, porównując dane – RU na urządzeniach mobilnych oraz całkowity zasięg na wszystkich urządzeniach ─ do danych archiwalnych, należy pamiętać o wprowadzonej w listopadzie zmianie algorytmu. Zmianie nie ulegają dane dotyczące zasięgu wydawców na PC.

Komentarz Anny Oziębło, dyrektora ds. badania Gemius/PBI:
Wraz z rosnącą popularnością aplikacji mobilnych zmienił się sposób konsumpcji treści w internecie. Internauci odwiedzają strony WWW nie tylko przy pomocy mobilnych przeglądarek internetowych, ale także za pośrednictwem aplikacji. To zjawisko jest szczególnie widoczne w przypadku aplikacji Facebook, która korzysta z innych identyfikatorów cookie niż przeglądarka na urządzeniu mobilnym. Powoduje to zawyżanie liczby cookie, co wpływa na wyznaczanie zasięgów dla poszczególnych węzłów. Z tego powodu Gemius wprowadził modyfikację sposobu wyznaczania zasięgów na urządzeniach mobilnych. Zmianę wprowadziliśmy w pliku z danymi od listopada 2016 roku. Polega ona na fuzji aktywności użytkowników w przeglądarkach mobilnych i w aplikacji Facebook.

WYDAWCY

Platforma total

Platforma PC

Platforma mobile

DOMENY

Platforma total

Platforma PC


Platforma mobile