en

Nowe cechy socjodemograficzne w badaniu Gemius/PBI

Nowe cechy socjodemograficzne w badaniu Gemius/PBI

 Więcej danych o gospodarstwach domowych i zwyczajach zakupowych.

Informujemy, że wprowadzamy nowe cechy do budowy grup celowych w badaniu Gemius/PBI: obecność w gospodarstwie domowym internauty dzieci w określonym wieku, osób starszych oraz informacja o fakcie robienia codziennych zakupów. Dzięki tej aktualizacji badanie Gemius/PBI wzbogaci się o nowe, niedostępne dotąd dane. Dane te pokazują przekrój polskich internautów w podziale na wielkość gospodarstwa domowego, liczbę dzieci, seniorów czy zwyczaje zakupowe.

Do tej pory badanie Gemius/PBI dysponowało szerokim zakresem cech dotyczących osoby (płeć, wiek, wykształcenie, dochód netto, wielkość miejscowości, status zawodowy, województwo). Dodatkowo, także kilkoma cechami dotyczącymi gospodarstwa domowego internauty (wielkość gospodarstwa, dochód netto). Nowością jest uzupełnienie tej kategorii o następujące zmienne:

  • Liczba dzieci 0-3 lat
  • Liczba dzieci 4-7 lat
  • Liczba dzieci 8-14 lat
  • Liczba dzieci 15-18 lat
  • Liczba dzieci 0-18 lat
  • Liczba osób 65-95 lat
  • Codzienne zakupy.

Rynek wydawców i reklamy cyfrowej stale się rozwija, a dla Polaków internet jest medium coraz ważniejszym i bliższym, wykorzystywanym w każdym aspekcie życia. Dlatego też rozwój badania Gemius/PBI jest dla nas priorytetem. Użytkownikom narzędzia i obserwatorom rynku online chcemy dostarczać coraz bardziej kompleksowy zakres danych, który będzie poszerzał wiedzę o zachowaniach Polaków w internecie, mówi Anna Oziębło, dyrektor badania Gemius/PBI. Cały czas rozwijamy badanie, a nowe cechy skonstruowaliśmy w taki sposób, aby użytkownicy mogli  łatwo budować grupy celowe według swoich potrzeb. Dzięki aktualizacji możemy np. z dużym prawdopodobieństwem  wyodrębnić grupę celową „Rodzice dzieci w określonym wieku”. Styl życia rodziny, w zależności od liczby, wieku dzieci czy też obecności seniorów, może być bardzo różny. Zmieniają się ich potrzeby, priorytety, sposób spędzania wolnego czasu czy też preferencje zakupowe. Teraz możemy to lepiej zrozumieć .

Nowe grupy celowe poszerzają zakres wiedzy o gospodarstwach domowych o bardzo cenne informacje. Teraz powinno być dużo łatwiej dotrzeć do internautów odpowiedzialnych za zakupy w gospodarstwach domowych z dziećmi w odpowiednim dla reklamodawcy wieku jak i do gospodarstw, w których zamieszkują osoby starsze, dodaje Paweł Laskowski, Prezes Zarządu Polskich Badań Internetu.

Anna Oziębło zdradza także pierwsze wyniki analiz, które zostały przeprowadzone na nowych danych: W analizowanych przez nas danych lutowych zauważyliśmy np. duże różnice w aktywności kobiet na PC w zależności od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Średni czas spędzony na PC w internecie przez kobiety w wieku 25-54 z jednym dzieckiem jest o 4,5 godz. krótszy niż w przypadku kobiet 25-54 bez dzieci. W przypadku więcej niż jednego dziecka różnica ta wynosi 7,5 godz. Z kolei u mężczyzn 25-54 ta rozbieżność jest mniejsza (odpowiednio 1,5 i 2 godziny w średnim czasie spędzonym na PC w sieci).

Nowe zmienne będą dostępne dla użytkowników badania począwszy od najbliższych wyników miesięcznych badania Gemius/PBI, tj. wyników za marzec 2019 (w przypadku danych dziennych – od 3 kwietnia 2019, a tygodniowych – od danych za tydzień 1-7 kwietnia 2019).