en

Zasady badania Gemius PBI

Struktura prezentowanych wyników

Wyniki prezentujemy za pomocą tzw. drzewek

Najważniejszym drzewkiem jest drzewko mediów. Ma ono określoną strukturze

  • Grupa
  • Witryna
  • Serwis

Podstawową jednostką w drzewku jest witryna – to wszystkie podstrony dostępne w obrębie danej domeny.
Witryny mogą być połączone w grupy witryn mające jednego właściciela. Witryny mogą być połączone w grupy witryn mające jednego właściciela.

Serwis to część witryny stanowiąca spójną całość, możliwa do zidentyfikowania przez końcowego odbiorcę jako ten konkretny serwis. Nie każda witryna musi mieć wydzielone serwisy. Serwisy wydzielamy we współpracy z wydawcami.

Analizę wyników ułatwiają drzewa agregatów prezentujące węzły  pogrupowane według różnych kryteriów:

  • Tematyka - drzewo tematyczne,
  • Funkcja - drzewo funkcjonalne
  • Przynależność reklamowa - drzewo sieci reklamowych

Drzewo tematyczne

Drzewo tematyczne odzwierciedla przynależność witryny do konkretnej kategorii tematycznej.

Drzewo funkcjonalne

Drzewo funkcjonalne pokazuje przynależność witryny do konkretnej kategorii funkcjonalnej.

Drzewo sieci

Drzewo sieci ułatwia identyfikację do jakiej sieci  reklamowej należy dany węzeł. Pozwala określić potencjał reklamowy danej sieci.

Kategoryzacja

Dzielimy witryny na z góry określone kategorie tematyczne i funkcjonalne

Ogólne kategorie tematyczne

Biznes, finanse, prawo
Budownictwo,
nieruchomości
Edukacja
Erotyka
Informacje i
publicystyka
Kultura i rozrywka
Motoryzacja
Nowe technologie
Praca
Sport
Styl życia
Turystyka
Wielotematyczne

Ogólne kategorie funkcjonalne

E-commerce
Firmowe
Hosting
Komunikacja
Publiczne
Społeczności
Wyszukiwarki, mapy i lokalizatory
Serwisy ogłoszeniowe
Funkcja informacyjna

Kategoryzujemy witryny i aplikacje według określonych zasad

Witryny objęte przez nas badaniem przez nas kategoryzowane i grupowane według określonych zasad.
Zasady te zostały ustalone przez twórców badania i nie mogą być modyfikowane na bieżąco na potrzeby
konkretnych serwisów.

Po co grupujemy i kategoryzujemy serwisy?

  • by dokładnie odwierciedlić strukturę właścicielską rynku online w Polsce
  • aby przedstawić dane danych o łącznej oglądalności witryn, aplikacji czy playerów należących do jednego wydawcy lub jednej grupy wydawców
  • by wydawcy mogli oszacować potencjał reklamowy swoich zasobów
  • aby reklamodawcy mogli łatwiej planować kampanie online