Kontakt

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 65/79, pok. 3.175

00-697 Warszawa

tel. (48) 22 630 72 68

fax. (48) 22 630 72 67

biuro@pbi.org.pl

NIP: 525-21-89-123

Regon: 016416840

Kapitał zakładowy: 611 400,00 zł

KRS 0000026069