Zasady badania

Kategoryzacja

W celu ułatwienia analizy witryn lub aplikacji z tej samej kategorii tematycznej lub funkcjonalnej, w badaniu dostępne jest drzewko tematyczne i drzewko funkcjonalne. Oba rodzaje drzewek dostępne są zarówno w wersji ogólnej jak i szczegółowej.

Ogólne kategorie tematyczne, w które pogrupowano witryny i aplikacje w Badaniu Gemius/PBI, to:

Ogólne kategorie funkcjonalne, w które pogrupowano witryny i aplikacje w Badaniu Gemius/PBI, to:

Każda witryna lub aplikacja z drzewka mediów jest przyporządkowana do jednej kategorii tematycznej i jednej kategorii funkcjonalnej z ustalonej dla całego rynku listy

Ogólne zasady kategoryzacji  stron i aplikacji

Opis kategorii tematycznych i funkcjonalnych stron i aplikacji

Materiały audio i wideo są kategoryzowane osobno.

Kategoryzacja materiałów audio i wideo

 

 

Grupowanie

Wyniki badania prezentowane są za pomocą drzewka mediów o następującej strukturze:

Grupy właścicielskie tworzone są w celu jak najdokładniejszego odzwierciedlenia w wynikach Badania Gemius/PBI struktury właścicielskiej rynku online w Polsce. W Badaniu prezentowane są dane o łącznej oglądalności witryn, aplikacji czy playerów należących do jednego wydawcy lub do jednej grupy wydawców. W rezultacie wydawca może oszacować pełny potencjał reklamowy swoich zasobów, a reklamodawca lub podmiot go reprezentujący - zaplanować kampanię online.

Dokumenty związane z grupowaniem:

Regulamin grupowania

Rejestr Grup

Wniosek o utworzenie nowej grupy właścicielskiej

Wniosek aktualizacyjny – dodanie do grupy dodatkowych domen lub aplikacji

Wniosek o usunięcie grupy właścicielskiej

Żądanie weryfikacji

Oświadczenie z rozdziału 3 ust 1 pkt a

Oświadczenie z rozdziału 3 ust 1 pkt b

Oświadczenie z rozdziału 3 ust 1 pkt c

 

 

Zasady skryptowania

 

Skryptowanie stron www

Aby wyniki pomiaru witryn, aplikacji i materiałów stream prezentowane były w Badaniu Gemius/PBI w sposób jak najbardziej precyzyjny, powinny zostać oskryptowane zgodnie z poniższymi zasadami.

Zasady skryptowania witryn

 

Skryptowanie aplikacji mobilnych

Zasady skryptowania aplikacji mobilnych

W celu ułatwienia skryptowania aplikacji na dwóch najpopularniejszych systemach operacyjnych na urządzenia mobilne, Gemius udostępnił dla obu systemów gemiusSDK - zestaw narzędzi, umożliwiający implementację technologii Gemius w aplikacjach mobilnych na potrzeby Badania Gemius/PBI.

gemiusSDK zawiera dwa moduły:

Zestawy zawierają dokumentację, przykłady i biblioteki programistyczne.

Linki do SDK:

SDK Android

SDK IOS

Aplikacje na inne systemy operacyjne należy oskryptować bez użycia SDK, według zasad zawartych w dokumentach:

Zasady skryptowania aplikacji bez użycia SDK

Format łańcucha UserAgent dla aplikacji

 

Skryptowanie materiałów stream

Badanie Gemius/PBI oferuje również pomiar treści audio i wideo (zarówno na stronach, jak i w aplikacjach).

Zasady skryptowania materiałów audio i wideo na stronach WWW

Materiały stream odtwarzane w aplikacjach mobilnych również wymagają oskryptowania.

Umożliwia to moduł Stream do implementacji pomiaru zawarty w SDK. W zestawie z SDK jest również zawarta następująca dokumentacja do tego modułu:

Dokumentacja skryptowania Streamu SDK Android

Dokumentacja skryptowania Streamu SDK iOS

Skryptowanie streamu w aplikacjach bez użycia SDK