Prezentacja wyników badania

Wyniki badania Gemius/PBI są prezentowane za pomocą aplikacji gemiusExplorer. Jest to oprogramowanie analityczne, które umożliwia przegląd i analizę wyników oglądalności witryn biorących udział w badaniu.

Dane z badania prezentowane są w dwóch oknach aplikacji.

Zrzut interfejsu

 Po lewej stronie głównego okna aplikacji znajdują się dwa drzewa:

Kategorie tematyczne, w które pogrupowano witryny w badaniu Gemius/PBI, to:

 

Po prawej stronie okna aplikacji znajduje się tabela z wartościami wskaźników oglądalności.

Prezentowane w niej dane można sortować po wybranych wskaźnikach, obliczanych dla dowolnie wybranej grupy celowej. Grupę celową można określić, wybierając dostępne cechy społeczno-demograficzne tj.: płeć, wiek, wykształcenie, wielkoścć miejscowości zamieszkania internauty, dochód. Oprogramowanie gemiusExplorer umożliwia również prezentowanie podsumowań wartości poszczególnych wskaźników dla wybranej grupy witryn.

Kupujący dostęp do danych z badania Gemius/PBI w pakiecie z aplikacją otrzymują również szkolenie dotyczące jej działania.

 

Pliki demo

Aby zapoznać się ze sposobem korzystania z wyników badania udostępniliśmy możliwość obejrzenia danych za pierwszy tydzień lipca 2016. Aby z nich skorzystać, należy ściągnąć i zainstalować aplikację analityczną gemiusExplorer spod adresu:

http://download.gemius.com/gexplorer/gemiusExplorer5.2.exe

Po instalacji należy wybrać z menu „plik” opcję „Otwórz dane Overnight” a następnie zalogować się w aplikacji korzystając z następujących danych:

Login: pl:demo

Hasło: demo

W kalendarzu, który się otworzy, należy przejść do widoku lipca, następnie wybrać odpowiedni dzień lub dni z dostępnego zakresu.

Dni, dla których dostępne są dane, zaznaczone są pogrubiona czcionką.