Jak jest realizowane badanie

Badanie PBI/Gemius opiera się na unikalnej metodologii opracowanej przez Gemius, łączącej właściwości badania typu user-centric (badanie panelowe) z badaniem typu site-centric (zbieranie informacji o ruchu na audytowanych stronach).

Badanie user-centric zbiera informacje o zachowaniu internautów biorących udział w badaniu - odwiedzaniu witryn internetowych i korzystaniu z aplikacji. Dane na temat aktywności panelistów są zbierane za pomocą specjalnego oprogramowania raportującego NetPanel (software panel), zaś na witrynach audytowanych dodatkowo przy udziale skryptów zliczających (BID panel). Informacje z obu typów paneli łączone są w procesie fuzji, w wyniku której powstaje wspólny panel fuzyjny.

Po zebraniu danych przeprowadzane są procesy ich walidacji i ważenia, tak aby były reprezentatywne dla całej polskiej populacji internautów. Informacje o strukturze demograficznej polskich internautów pochodzą z sondażowego badania strukturalnego NetTrack i z badania Maluchy, prowadzonych przez Millward Brown. 

Badanie site-centric (gemiusPrism) opiera się na technologii BID, pozwalającej na identyfikowanie użytkowników monitorowanych witryn bez naruszania ich prywatności. Dane uzyskiwane są za pomocą skryptów zliczających umieszczonych w kodzie html witryn audytowanych, czyli włączonych do badania. Informacje o liczbie użytkowników oraz dokonywanych przez nich odsłonach przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego Gemius, gdzie następuje bieżąca aktualizacja wyników. Ponieważ badanie gemiusPrism (zbieranie informacji o ruchu na witrynach) jest pomiarem obejmującym pełną aktywność użytkowników audytowanych witryn (ma charakter spisowy), jest to metoda pozbawiona typowych błędów statystycznych badań na próbach. Dzięki temu wyniki Badania Gemius/PBI są dla witryn poddanych audytowi site-centric maksymalnie zbliżone do rzeczywistości pod względem liczby odsłon i spędzonego na witrynach czasu.

Dane zarówno site-centric, jak i user-centric sa dzielone ze względu na typy urządzeń, z których korzysta użytkownik: komputery typu PC, telefony i tablety.

Dodatkowo, w celu wyeliminowania zjawiska podwójnego zliczania internautów korzystających z internetu z wielu lokalizacji wprowadziliśmy podział ruchu PC na PC home (korzystanie w domu) i PC work (korzystanie poza domem).

Końcowym etapem produkcji jest proces BPS (Behavioral Panel Synthesis). Na podstawie zachowań użytkowników, u których mierzymy aktywność na wszystkich używanych przez nich urządzeniach (panel kalibracyjnych) algorytm BPS jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać tych samych użytkowników na różnych urządzeniach.

Dzięki temu możliwe jest pokazanie wspólnego zasięgu poszczególnych witryn na wszystkich platformach.