Definicje i wskaźniki

W badaniu Gemius/PBI obowiązują następujące definicje analityczne:

Wskaźniki, które prezentujemy w badaniu, to:

 

Wskaźniki te wyrażone są w procentach. Możliwe jest również przedstawienie dopasowania użytkowników, odsłon i czasu względem grupy referencyjnej. Wskaźniki te określone są mianem „względne”.

Affinity Index – stosunek wartości dopasowania użytkowników grupy celowej dla wybranego węzła, z określonym okresie do wartości dopasowania użytkowników grupy celowej dla całego internetu (wszystkich witryn objętych badaniem).

Możliwe jest również przedstawienie affinity index względem grupy referencyjnej. Wskaźnik ten określony jest mianem „względne”.